Gjithçka rreth nesh

TREGU

Coffee Shops

CLUBS AND BARS

Shërbimet

Qarku i Epirit

Bashkia

Qëndra Kulturore

Galeria Bashkiake

Posta

Biblioteka Bashkiake

Gjykata

Muzeu Arkeologjik